درخت فراموش شده

درخت فراموش شده

سال ۲۰۱۱
ایران
مستند
۲۶ دقیقه, 12+
ایرانیان برای تحویل سال جدید کنار سفره هفت سین می نشینند. هادی آفرید در مستند درخت فراموش شده به معرفی سفره هفت سین ایرانی و سین (سنجد) می پردازد و سنجد را در جشن های مختلف ایران از جمله آزرگان – شب چله و ... پرداخته است.
زبان ها: فارسی