پس از 17 روز

پس از 17 روز

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۳۷ دقیقه, 6+
چه میشود که مادری کودکش را بی پناه رها میکند همخونان، رهایش میکنند با سری تراشید که خرده نان های نانوایی را بخورد و زنی بی هیچ پیوند خونی، مادرش شود ...
زبان ها: فارسی