برخورد

برخورد

Kanape: 6.1
سال ۲۰۱۸
ترکیه
درام, حادثه ای, دلهره آور
18+
پس از از دست دادن همسر و دخترش در یک اقدام تروریستی تصمیم می‌گیرد که از طریق حادثه رانندگی دست به خودکشی بزند و به طور غیر عمدی جریان زندگی خود و سه تن دیگر را که در این تصادف بودند تحت تاثیر قرار میدهد....
عنوان اصلی: Çarpisma
زبان ها: انگلیسی