دیدی و بودی

دیدی و بودی

سال ۲۰۱۸
ایران
پویانمایی, طنز
دیدی ورشکسته ای است که کارگاه متروکه ای را خریده تا با کار در آنجا شروع دوباره ای داشته باشد اما غافل از اینکه در این کارگاه تنها نیست... کسی در آنجا هست که زندگی او را عوض می کند!
زبان ها: فارسی