رگ های آبی زمین

رگ های آبی زمین

سال ۲۰۲۰
ایران
مستند
0+
رگ های آبی زمین یک سریال مستند بر پایه یک پژوهش گسترده به اختراع قنات در سرزمین ایران است د و هادی آفریده طی پنج قسمت قصه قنات های تاریخی ایران را از گذشته تا به امروز با روایتی انتزاعی به تصویر می کشد.
زبان ها: فارسی